ANUNȚ

La data 19  decembrie 2019, orele 17 00  în localul Casei de cultură Drăsliceni, et.I,  va avea loc ședința ordinară a Consiliului comunal Drăsliceni. Proiectele de decizii, notele informative și alte materiale sunt disponibile pe pagina web oficială a primăriei www.drasliceni.md, la compartimentul „Transparența decizională”, secțiunea „Proiecte de decizii”.   Secretarul Consiliului local, Chiperi Valentina.

Anunț

Primarul comunei Drăsliceni, Aparatul primăriei com. Drăsliceni  inițiază începând cu data de 26.11.2019 consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a consiliului local din 19.12.2019. Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice expuse mai jos, pot fi expediate până la data de 17.12.2019 la adresa: Primăria com. Drăsliceni, r-l  Criuleni sau […]

ANUNȚ

 La data 29  noiembrie 2019, orele 17 00  în localul Casei de cultură Drăsliceni, et.I,  va avea loc ședința extraordinară a Consiliului comunal Drăsliceni, la care vor fi puse spre aprobare proiectele de decizii referitoare la constituirea comisiilor consultative de specialitate și a unor comisii de lucru ale consiliului local și ale primăriei. Secretarul Consiliului […]

ANUNȚ

La data de 17  septembrie 2019, orele 17 00  în localul Casei de cultură Drăsliceni, et.I,  va avea loc ședința extraordinară a Consiliului communal Drăsliceni.   Secretarul Consiliului local                                                         Chiperi Valentina    

ANUNȚ

La  22.08. 2019 cu începere de la orele 15:00, s-a desfășurat ședința de consultare publică a proiectelor de decizii înaintate spre aprobare în ședința ordinară a Consiliului comunal Drăsliceni din 26.08.2019. La ședință au fost prezenți: dl Petru BUZU, primarul com. Drăsliceni, conducătorii de instituții, aleși locali, cetățeni. În rezultatul dezbaterilor publice, au parvenit propuneri […]

ANUNȚ!

Primăria com. Drăsliceni anunță prelungirea concursului pentru funcția de contabil-șef prin modificarea datei – limită de depune a documentelor,  pînă la data de 03.09.2019.  

ANUNȚ

 La data de 26 august 2019, orele 9 00  în localul Casei de cultură Drăsliceni, et.I,  va avea loc ședința ordinară a Consiliului communal Drăsliceni.   Secretarul Consiliului local                                                         Chiperi Valentina    

ANUNȚ cu privire la inițierea elaborării proiectelor de decizii.

             Aparatul primăriei Drăsliceni anunță inițierea elaborării proiectelor de decizie: Cu privire la modificarea bugetului com. Drăsliceni pe an. 2019 și alocarea unor mijloacelor bănești. Necesitatea elaborării deciziei are drept scop: familiarizarea societății civile despre modul de executare și utilizare a finanțelor publice,  implicarea administratorilor de buget și a societății civile la modificarea  unui […]