ANUNȚ

La data de 17  septembrie 2019, orele 17 00  în localul Casei de cultură Drăsliceni, et.I,  va avea loc ședința extraordinară a Consiliului communal Drăsliceni.   Secretarul Consiliului local                                                         Chiperi Valentina    

ANUNȚ

La  22.08. 2019 cu începere de la orele 15:00, s-a desfășurat ședința de consultare publică a proiectelor de decizii înaintate spre aprobare în ședința ordinară a Consiliului comunal Drăsliceni din 26.08.2019. La ședință au fost prezenți: dl Petru BUZU, primarul com. Drăsliceni, conducătorii de instituții, aleși locali, cetățeni. În rezultatul dezbaterilor publice, au parvenit propuneri […]

ANUNȚ!

Primăria com. Drăsliceni anunță prelungirea concursului pentru funcția de contabil-șef prin modificarea datei – limită de depune a documentelor,  pînă la data de 03.09.2019.  

ANUNȚ

 La data de 26 august 2019, orele 9 00  în localul Casei de cultură Drăsliceni, et.I,  va avea loc ședința ordinară a Consiliului communal Drăsliceni.   Secretarul Consiliului local                                                         Chiperi Valentina    

ANUNȚ cu privire la inițierea elaborării proiectelor de decizii.

             Aparatul primăriei Drăsliceni anunță inițierea elaborării proiectelor de decizie: Cu privire la modificarea bugetului com. Drăsliceni pe an. 2019 și alocarea unor mijloacelor bănești. Necesitatea elaborării deciziei are drept scop: familiarizarea societății civile despre modul de executare și utilizare a finanțelor publice,  implicarea administratorilor de buget și a societății civile la modificarea  unui […]

ANUNŢ privind organizarea consultărilor publice  a proiectelor de decizii

Primarul comunei Drăsliceni, Aparatul primăriei com. Drăsliceni  inițiază începând cu data de 01.08.2019 consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a consiliului local din 26.08.2019. Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate până la data de 22.08.2019 la adresa: Primăria com. Drăsliceni, r-l  Criuleni sau pe adresa  electronică […]

ANUNȚ !

Primăria com. Drăsliceni anunță prelungirea concursului pentru funcția de contabil-șef prin modificarea datei – limită de depune a documentelor,  pînă la data de 10.08.2019.  

„Primăria com. Drăsliceni Raionul Criuleni anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de contabil șef în cadrul primăriei

Cerințe generale față de candidați: Cetățean al Republicii Moldova. Cunoașterea limbii de stat și a limbii ruse. Posedarea calculatorului (WORD, EXEL, SIA privind ținerea evidenței contabile și planificării în sistemul bugetar, Internet). Experiența în domeniul respectiv este o prioritate. Fără antecedente penale. Apt de muncă, din punct de vedere medical. Aptitudini: de organizare, de elaborare […]