A N U N Ț !


Prin prezenta se aduce la cunoștință, că la data de 12.09.2018,  ora: 1700, în localul Casei de cultură Drăsliceni, etajul I -îi , se convoacă ședința extraordinară a consiliului local conform ordenii de zi emise prin dispoziția nr. 28 A/B din 06.09.2018 a primarului com. Drăsliceni .


Administrația public locală