ANUNȚ

La  22.08. 2019 cu începere de la orele 15:00, s-a desfășurat ședința de consultare publică a proiectelor de decizii înaintate spre aprobare în ședința ordinară a Consiliului comunal Drăsliceni din 26.08.2019.

La ședință au fost prezenți: dl Petru BUZU, primarul com. Drăsliceni, conducătorii de instituții, aleși locali, cetățeni.

În rezultatul dezbaterilor publice, au parvenit propuneri de completare/modificare la unele proiecte de decizii înaintate.

Sinteza recomandărilor și a deciziilor aprobate în baza acestor completări pot fi accesate pe pagina web: www.drasliceni.md, „Tansparența decizională”, rubrica „Consultări publice.”