ANUNȚ Cu privire la inițierea elaborării deciziei „Cu privire la aprobarea bugetului comunei Drăsliceni pe anul 2019”.

Publicat la: 16.11.2018

Primarul comunei Drăsliceni, Aparatul primăriei Drăsliceni, anunță inițierea elaborării proiectului de decizie privind aprobarea bugetului com. Drăsliceni pe anul 2019.

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop implicarea administratorilor de buget și a societății civile în elaborarea unui buget transparent, echilibrat și performant.

Cetăţenii și  alte părţi interesate au dreptul de a prezenta autorităţilor publice locale recomandări privind proiectul de decizie, pe adresa: Primăria com. Drăsliceni, r-l Criuleni.  Termenul de prezentare: 03 decembrie 2018.  Persoana responsabilă: Ursu Parascovia, telefon de contact: 0248 73280, e-mail: ursu-contabil@mail.ru.

ANUNȚ

Cu privire la inițierea elaborării deciziei „Cu privire la executarea bugetului comunei Drăsliceni pe 9 luni a anului 2019”.

Publicat la: 16.11.2018

Primarul comunei Drăsliceni, Aparatul primăriei Drăsliceni, anunță inițierea elaborării proiectului de decizie privind executarea bugetului com. Drăsliceni pe 9 luni ale an. 2018.

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop familiarizarea societății civile despre modul de utilizare a finanțelor publice de către aparatul primăriei, instituțiile publice finanțate din bugetul local.

Cetăţenii şi alte părţi interesate au dreptul de a prezenta autorităţilor publice locale recomandări privind proiectul de decizie, pe adresa: Primăria com. Drăsliceni, r-l Criuleni.  Termenul de prezentare: 03 decembrie 2018.  Persoana responsabilă: Ursu Parascovia, telefon de contact: 0248 73280, e-mail: ursu-contabil@mail.ru.

ANUNȚ

Cu privire la inițierea elaborării deciziei „Cuprivire la aprobarea Regulamentului privind procedurile de informare, consultare și participare în procesul decizional.

Publicat la: 16.11.2018

Primarul comunei Drăsliceni, Aparatul primăriei Drăsliceni, anunță inițierea elaborării proiectului de decizie privind aprobarea Regulamentului privind procedurile de informare, consultare și participare în procesul decisional.

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop consultarea și implicarea participării societății civile în procesul decizional.

Cetăţenii şi alte părţi interesate au dreptul de a prezenta autorităţilor publice locale recomandări privind proiectul de decizie, pe adresa: Primăria com. Drăsliceni, r-l Criuleni.  Termenul de prezentare: 03 decembrie 2018.  Persoana responsabilă: Valentina CHIPERI, telefon de contact: 0248 73238, e-mail:  valentinachiperi@mail.ru.

ANUNȚ

Cu privire la inițierea elaborării deciziei „Cuprivire la aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2019.

Publicat la: 16.11.2018

Primarul comunei Drăsliceni, Aparatul primăriei Drăsliceni, anunță inițierea elaborării proiectului de decizie privind aprobarea şi punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2019.

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop implicarea cetățenilor, agenților economici și a a altor părți interesate în procesul decizional la elaborarea și aprobarea taxelor locale.

Cetăţenii şi alte părţi interesate au dreptul de a prezenta autorităţilor publice locale recomandări privind proiectul de decizie, pe adresa: Primăria com. Drăsliceni, r-l Criuleni.  Termenul de prezentare: 03 decembrie 2018.  Persoana responsabilă: Petru BUZU, telefon de contact: 0248 73236, e-mail: ursu-contabil@mail.ru.

ANUNȚ

Cu privire la inițierea elaborării deciziei „ Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar pentru an. 2019.

Publicat la: 16.11.2018

Primarul comunei Drăsliceni, Aparatul primăriei Drăsliceni, anunță inițierea elaborării proiectului de decizie privind stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar pentru an. 2019.

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop implicarea cetățenilor, agenților economici în procesul decizional la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare şi impozitului funciar.

Cetăţenii şi alte părţi interesate au dreptul de a prezenta autorităţilor publice locale recomandări privind proiectul de decizie, pe adresa: Primăria com. Drăsliceni, r-l Criuleni.  Termenul de prezentare: 03 decembrie 2018.  Persoana responsabilă: Maria GUZUN, telefon de contact: 0248 73172, e-mail: valentinachiperi@mail.ru.

ANUNȚ

Cu privire la inițierea elaborării deciziei „ Cu privire la scoaterea la licitație cu strigare  pentru vînzare a bunului cu nr. cadastral:3129201.976, S- 0,4916 ha.

Publicat la: 16.11.2018

Primarul comunei Drăsliceni, Aparatul primăriei Drăsliceni, anunță inițierea elaborării proiectului de decizie privind scoaterea la licitație cu strigare  pentru vînzare a bunului cu nr. cadastral:3129201.976, S- 0,4916 ha.

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop implicarea societății civile în procesul decizional privind administrarea bunurilor proprietate public și privată.

Cetăţenii şi alte părţi interesate au dreptul de a prezenta autorităţilor publice locale recomandări privind proiectul de decizie, pe adresa: Primăria com. Drăsliceni, r-l Criuleni.  Termenul de prezentare: 03 decembrie 2018.  Persoana responsabilă: Ion EFROS, telefon de contact: 0248 73252, e-mail: valentinachiperi@mail.ru.

ANUNȚ

Cu privire la inițierea elaborării deciziei „ Cu privire la scoaterea la licitație cu strigare  pentru arendă/folosință a bunului imobil cu nr. cadastral: 3129203.119, S-1,0  ha.

Publicat la: 16.11.2018

Primarul comunei Drăsliceni, Aparatul primăriei Drăsliceni, anunță inițierea elaborării proiectului de decizie privind scoaterea la licitație cu strigare  pentru arendă/folosință a bunului imobil cu nr. cadastral: 3129203.119, S-1,0  ha.

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop implicarea societății civile în procesul decizional privind administrarea bunurilor proprietate public și privată.

Cetăţenii şi alte părţi interesate au dreptul de a prezenta autorităţilor publice locale recomandări privind proiectul de decizie, pe adresa: Primăria com. Drăsliceni, r-l Criuleni.  Termenul de prezentare: 03 decembrie 2018.  Persoana responsabilă: Ion EFROS, telefon de contact: 0248 73252, e-mail: valentinachiperi@mail.ru.

ANUNȚ

Cu privire la inițierea elaborării deciziei „ Cu privire la inițierea formării unui bun imobil.

Publicat la: 16.11.2018

Primarul comunei Drăsliceni, Aparatul primăriei Drăsliceni, anunță inițierea elaborării proiectului de decizie, privind inițierea formării unui bun imobil.

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop implicarea societății civile în procesul decizional privind administrarea bunurilor proprietate publică și privată care urmează a fi inițiate pentru formare cu scopul scoaterii ulterioare a bunului la licitație pentru a fi vîndut.

Cetăţenii și alte părţi interesate au dreptul de a prezenta autorităţilor publice locale recomandări privind proiectul de decizie, pe adresa: Primăria com. Drăsliceni, r-l Criuleni.  Termenul de prezentare: 03 decembrie 2018.  Persoana responsabilă: Ion EFROS, telefon de contact: 0248 73252, e-mail: valentinachiperi@mail.ru.

ANUNȚ

Cu privire la inițierea elaborării deciziei „ Cu privire la propunerea reparației sectorului de drum în Programul Guvernamental „Drumuri Bune 2 pentru Moldova.

Publicat la: 16.11.2018

Primarul comunei Drăsliceni, Aparatul primăriei Drăsliceni, anunță inițierea elaborării proiectului de decizie privind propunerea reparației sectorului de drum în Programul Guvernamental „Drumuri Bune 2 pentru Moldova.

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop implicarea societății civile în procesul decizional privind îmbunătățirea infrastructurii locale.

Cetăţenii şi alte părţi interesate au dreptul de a prezenta autorităţilor publice locale recomandări privind proiectul de decizie, pe adresa: Primăria com. Drăsliceni, r-l Criuleni.  Termenul de prezentare: 03 decembrie 2018.  Persoana responsabilă: Ion EFROS, telefon de contact: 0248 73252, e-mail: valentinachiperi@mail.ru.

ANUNȚ

Cu privire la inițierea elaborării deciziei „ Cu privire la propunerea creării postului de poliție, pompieri și salvatori”.

Publicat la: 16.11.2018

Primarul comunei Drăsliceni, Aparatul primăriei Drăsliceni, anunță inițierea elaborării proiectului de decizie privind propunerea creării  postului de poliție, pompieri și salvatoriîn comuna Drăsliceni.

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop implicarea societății civile în procesul decizional privind  minimalizarea riscurilor de producere a incendiilor şi altor situaţii de urgență în localitățile rurale, creării condiţiilor necesare pentru intervenţia operativă în cazul declanşării acestor situații.

Cetăţenii şi alte părţi interesate au dreptul de a prezenta autorităţilor publice locale recomandări privind proiectul de decizie, pe adresa: Primăria com. Drăsliceni, r-l Criuleni.  Termenul de prezentare: 03 decembrie 2018.  Persoana responsabilă: Ion EFROS, telefon de contact: 0248 73252, e-mail: valentinachiperi@mail.ru.