ANUNȚ cu privire la inițierea elaborării proiectelor de decizii.

  Aparatul primăriei Drăsliceni anunță inițierea elaborării proiectelor de decizie:

– Cu privire la modificarea bugetului com. Drăsliceni pe an. 2019 și alocarea unor mijloace bănești.

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop: familiarizarea societății civile despre modul de executare și utilizare a finanțelor publice,  implicarea administratorilor de buget și a societății civile la modificarea  unui buget transparent, echilibrat.

Persoana responsabilă: Ursu Parascovia, telefon de contact: 0248 73280, e-mail: ursu-contabil@mail.ru.

– Cu privire la inițierea formării unui bun imobil.

– Cu privire la inițierea formării unui bun imobil.

-Cu privire la scoaterea la licitație cu strigare  a bunului cu nr. cadastral: 31292202570, S -0,7348 ha

-Cu privire la scoaterea la licitație cu strigare  a bunului cu nr. cadastral: 3129203264, S -0,07 ha

-Cu privire la scoaterea la licitație cu strigare  a bunului cu nr. cadastral: 3129207169, S -0,1561 ha         

-Cu privire la scoaterea la licitație cu strigare  a bunului cu nr. cadastral: 3129207170, S-0,1674 ha            

-Cu privire la scoaterea la licitație cu strigare  a bunului cu nr. cadastral: 3129207171, S -0,1659 ha

11.Cu privire la scoaterea la licitație cu strigare  a bunului cu nr. cadastral: 3129207172, S -0,1701 ha            

-Cu privire la scoaterea la licitație cu strigare  a bunului cu nr. cadastral: 3129207173, S -0,1596 ha

-Cu privire la scoaterea la licitație cu strigare  a bunului cu nr. cadastral: 3129201977, S -0,3461 ha

Necesitatea elaborării deciziilor are drept scop, implicarea societății civile în procesul decizional privind administrarea bunurilor proprietate publică și privată.

Persoana responsabilă: Ion EFROS, telefon de contact: 0248 73252, e-mail:efros.ion@yandex.ru.

Cetățenii, asociațiile constituite în corespundere cu legea şi alte pârți interesate, au dreptul de a prezenta autorităților publice locale recomandări în numele propriu sau în numele unor grupuri de locuitori ai colectivităților respective, privind proiectele de decizii pe adresa: Primăria com. Drăsliceni, r-l Criuleni.

Termenul de prezentare a propunerilor: pînă la 15 mai 2019.

Publicat:  25.04.2019