ANUNȚ cu privire la inițierea elaborării proiectelor de decizii.

             Aparatul primăriei Drăsliceni anunță inițierea elaborării proiectelor de decizie:

  • Cu privire la modificarea bugetului com. Drăsliceni pe an. 2019 și alocarea unor

mijloacelor bănești.

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop: familiarizarea societății civile despre modul de executare și utilizare a finanțelor publice,  implicarea administratorilor de buget și a societății civile la modificarea  unui buget transparent, echilibrat.

Persoana responsabilă: Ursu Parascovia, telefon de contact: 0248 73280, e-mail: ursu-contabil@mail.ru.

  • Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică cu S-0,05 ha.
  • Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică cu S-0,13 ha.
  • Cu privire la inițierea lucrărilor de delimitare a terenului proprietate publică cu S-0,07 ha.
  • Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică.
  • Cu privire la îregistrarea dreptului de proprietatea bunului imobil cu S-0,60 ha, cadastral:3129107.279 și scoaterea lui la  licitație cu strigare. 

Necesitatea elaborării deciziilor are drept scop, implicarea societății civile în procesul decizional privind administrarea bunurilor proprietate publică și privată.

Persoana responsabilă: Ion EFROS, telefon de contact: 0248 73252, e-mail:efros.ion@yandex.ru.

Cetățenii, asociațiile constituite în corespundere cu legea şi alte pârți interesate, au dreptul de a prezenta autorităților publice locale recomandări în numele propriu sau în numele unor grupuri de locuitori ai colectivităților respective la adresa:s. Drăsliceni, r-l  Criuleni, str. Mihai Viteazul nr. 8 sau la adresa electronică:prim.drasliceni@gmail.com .

Termenul de prezentare a propunerilor: pînă la 28 august 2019.

Secretarul consiliului local,  Valentina CHIPERI.

Telefoane de contact: 0248 73 238, 069913855

Publicat:  01.08.2019