ANUNȚ cu privire la inițierea elaborării proiectelor de decizii.

            Aparatul primăriei Drăsliceni, instituțiile subordinate consiliului local Drăsliceni, anunță inițierea elaborării proiectelor de decizie:

– Cu privire la executarea bugetului com. Drăsliceni pe an. 2018(Proiect nr.01).

– Cu privire la modificarea bugetului com. Drăsliceni pe an. 2019 și alocarea unor mijloace bănești (Proiect nr.02).

Necesitatea elaborării deciziei are drept scop: familiarizarea societății civile despre modul de executare și utilizare a finanțelor publice,  implicarea administratorilor de buget și a societății civile la modificarea  unui buget transparent, echilibrat.

Persoana responsabilă: Ursu Parascovia, telefon de contact: 0248 73280, e-mail: ursu-contabil@mail.ru.

– Cu privire la inițierea formării unui bun imobil.( Proiect Nr.08)

– Cu privire la inițierea formării unui bun imobil (Proiect Nr.09)

Cu privire la scoaterea licitaţie pentru vînzare a  bunului cu nr. cadastral: 3129106434,  S-0,115 ha (Proiect Nr. 14).

– Cu privire la scoaterea licitaţie pentru vînzare a  bunului cu nr. cadastral: 3129209254,  S-0,32 ha (Proiect nr. 15);
– Schimbarea destinaţiei bunului proprietate privată XXXXXXXXXXX(bucătărie de vară), amplasat în intravilanul s. Ratuș, com. Drăsliceni, r-l Criuleni din „construcție acesorie” în „Secție de producere a mezelurilor tradiționale(Proiect nr.21);

Necesitatea elaborării deciziilor are drept scop, implicarea societății civile în procesul decizional privind administrarea bunurilor proprietate publică și privată.

Persoana responsabilă: Ion EFROS, telefon de contact: 0248 73252, e-mail:efros.ion@yandex.ru.

-Cu privire la activitatea Primăriei com. Drăsliceni în  an.2018.

Necesitatea elaborării prezentei decizii are drept scop, informarea cetățenilor cu măsurile care au fost effectuate în an. 2018 de către APL și implicarea societății civile în procesul decizional la înaintarea măsurilor care urmează a fi incluse în Planul de acțiuni a APl pentru an. 2019.

Persoana responsabilă: Buzu Petru, telefon de contact: 0248 73236, e-mail: buzupetru@gmail.com.

Cetățenii, asociațiile constituite în corespundere cu legea şi alte pârți interesate, au dreptul de a prezenta autorităților publice locale recomandări în nume propriu sau în numele unor grupuri de locuitori ai colectivităților respective, privind proiectele de decizii pe adresa: Primăria com. Drăsliceni, r-l Criuleni.

Termenul de prezentare: 11 martie 2019.

Publicat: 20.02.2019

 

Persoana responsabilă:Chiperi Valentina, secretarul consiliului local.

Telefon de contact: 0248 73 238:e-mail:valentinachiperi@mail.ru