Apă şi salubrizare

Î.M „ Gospodăria locativ – comunală Drăsliceni”

Administrator:

Efros Ecaterina tel.: 024873252

Sediul: str. Mihai Viteazul Nr.8(casa de cultură Drăsliceni, nivelul II)

Î.M „ Gospodăria locativ – comunală Drăsliceni”, a fost fondată prin decizia Consiliului communal Drăsliceni, nr. 08/03 din 16.06.2008, diretor Efros Ecaterina, obiectivul primordial fiind cel de colectare şi transportare a deşeurilor din comună.
Prin activitatea desfăşurată,
.M „ Gospodăria locativ – comunală Drăsliceni”, diminuează poluarea şi sporeşte curaţenia localităţii comunei noastre. Activitatea întreprinderii este îndreptată spre atingerea următoarelor obiective:
1. Amenajarea şi întreţinerea locurilor de uz comun, a parcurilor şi spaţiilor verzi;
2. Colectarea frunzişului de pe străzile satelor comunei;
3. Eficienţa economică şi optimizarea cheltuielelor de evacuare a deşeurilor.

Ccolectarea  deşeurilor  se va efectua săptămînal, cu excepţia sezonului de iarnă – o dată în două săptămîni.

Evacuarea deşeurilor se efectuiază în zilele de Vineri şi Sîmbătă

Vinerea:colectarea deşeurilor se efectuaiază în s. Drăsliceni şi ÎP”Drăsliceni Prietenia”.

Sîmbăta: colectarea deşeurilor se efectuaiază în satele  Ratuş şi Logăneşti,.

Tarifele la servicile publice de alimentare cu apă potabilă în comuna Drăsliceni ( aprobate prin decizia consiliului nr. 01/16 din 18.02.2016):

   – pentru consumatorii casnici, instituţiile bugetare, în mărime de 7,50 lei/m3;

   – pentru agenţii economici, întreprinderile private, persoane fizice care practică activitatea de antreprenoriat şi alţi consumatori în mărime de 10,0 lei/m3.

Tarifele  pentru serviciile publice de salubrizare (evacuare a deşeurilor menajere) aprobate prin decizia consiliului nr. 05/06 din 12.07.2016:

  • de la o gospodărie (populaţia)          35 lei lunar/ cantitatea maximă lunară  – 50 kg ;
  • persoanele singuratice                       15 lei lunar;
  • instituţile publice (gimnazii/grădiniţe/OMF/şcoala sportivă) –  60 lei pentru 1m 3
  • agenţii economici                     – 90 lei pentru 1m 3 .

Pentru evacuarea deşeurilor de construcţie, animaliere şi resturi  vegetale, trasportate de sine stătător (de către beniciari) la gunoişte:

  • remorcă de masină  ( mercedes)                  – 30 lei
  • remorcă de tractor ( T-16 )                          – 60 lei
  • remorcă de tractor ( T-25)                           – 80 lei
  • remorcă de tractor ( T-MTZ-82,GAZ 53 )  -100 lei
  • remorcă de camaz                                       – 150 lei.