Destinații turistice

În teritoriul comunei Drăsliceni sunt amplasate următoarele unitati de cult /monumente:

1.Biserica “Acoperimîntul Maicii Domnului”, s. Drăsliceni,  întemeiată în an. 1922 (Metropolia Moldovei), edificiu de cult cu statut de monument ocrotit de stat(HG nr.740 din 11 iunie 2002).

2. Biserica “Sfînta Parascheva” din s. Ratuş, întemeiată în an. 2007 (Metropolia Basarabiei).

3.Monument comemorativ de război (1941-1945) , s. Drăsliceni.

Acest monument a fost inagurat la 9 Mai 1975, consacrat celei de-a 30- ea aniversare de la biruinţa asupra Germaniei fasciste. Monumentul este construit în formă de un stîlp pe care sunt întărite două plăci de marmură cu numele celor 38 de consăteni. Lîngă acest monument (stela), este ridicată din beton figura mamei îndurerate cu o înnălţime de 3,5 metri care î-şi deplînge feciorii căzuţi în război. Construcţia acestui monument fiind îndeplinită de sculptorul Dubinovskii. Alături de acest monument, se află obeliscul ostaşului cazut pentru apărarea integrităţii, consacrat eroilor căzuţi în Avganistan, care a fost inagurat în an. 1987 (consacrat cetăţeanului – Efros Tudor Vasile, decedat în an. 1986), 

4.  Monument la mormîntul comun al victemelor fascismului , s. Ratuş.

Acest monument este consacrat membrilor Centrului Ilegal de luptă contra fasciştilor în frunte cu: Anton Terescenco, amplasat lîngă traseul Chişinău-Bălţi. Monumentul a fost inagurat la 22 iunie an. 1972.

În an. 1941 prin luna noiembrie, din or. Tiraspol , a fost trimis în spatele frontului un grup de ilegalişti care aveau misiunea să lucreze în spatele frontului şi să mobilizeze populaţia la luptă contra ocupanţilor. În afară de aceasta, acest grup de ilegalişti, avea sarcina să furnezeze şi alteştiri despre despre dedizlocarea trupelor fasciste pe teritoriul Basarabiei. În fruntea acestui grup, se afla ucraineanul Anton Terescenco, membri ai acestui grup au fost: Ihtis, Boguslovskii, Moghenştern, Muntean, Grinman, Grinberg, Bruhis.

5. Monumentul ostașului internaționalist F. Efros (1968-1987), inaugurat în an. 1988 în s. Drăsliceni, simbol al memoriei ostașilor participanți la evenimentele din Afganistan.

6. Monumentul „Troiţa, dedicat memoriei victimelor represiilor  regimului comunist, inaugurat la 21.11.2010 în s. Drăsliceni, 1/3-cruce, restul piatră de Cosăuț. Satul Drăsliceni.

7. Monument în memoria victemelor regimului comunist şi fascist    inaugurat în s. Ratuş, luna iunie an. 2015.