Oficiul Medicilor de Familie

În teritoriul comunei Drăsliceni activează două Oficii Medicale.

Oficiul Medicilor de Familie Drăsliceni

Adresa: s. Drăsliceni, r-l Criuleni, MD-4821, tel.: 0248 73108

Graficul de lucru a OMF “Drăsliceni”:

8 00     – 13 00       Primirea pacienţilor

13 00   – 13 30      Prînzul

13 30   – 14 30         Lucrul cu documentaţia

14 30     – 15 30         Lucrul pe sector

Medic şef: Varzari Ion;

Graficul de lucru;

De luni pînă vineri:

8 00     – 13 00       Primirea pacienţilor

13 00   – 13 30      Prînzul

13 30   – 14 30      Lucrul cu documentaţia

14 30     – 15 30         Lucrul pe sector

Asistenţi medicali:  Efros Vera; Vieru Maria;

Graficul de lucru:

De luni pînă vineri:

8 00     – 13 00       Primirea pacienţilor

13 00   – 13 30      Prînzul

13 30   – 14 30         Lucrul cu documentaţia

14 30     – 15 30         Lucrul pe sector

Sîmbăta: 8 00     – 12 00       Proceduri.

Oficiul Medicilor de Familie “Ratuş”

Adresa: s. Ratuş, r-l Criuleni, MD-4835, tel.: 0248 35333

Graficul de lucru a OMF “Ratuş”:

8 00     – 13 00       Primirea pacienţilor

13 00   – 13 30      Prînzul

13 30   – 14 30         Lucrul cu documentaţia

14 30     – 15 30         Lucrul pe sector

Medic şef: Bratu Cornel;

Graficul de lucru;

De luni pînă vineri:

8 00     – 13 00       Primirea pacienţilor

13 00   – 13 30      Prînzul

13 30   – 14 30      Lucrul cu documentaţia

14 30     – 15 30         Lucrul pe sector

Asistenţi medicali:  Ursu Olimpiada;

Graficul de lucru:

De luni pînă vineri:

8 00     – 13 00       Primirea pacienţilor

13 00   – 13 30      Prînzul

13 30   – 14 30         Lucrul cu documentaţia

14 30     – 15 30         Lucrul pe sector

Sîmbăta: 8 00     – 12 00       Proceduri.