ANUNȚ s-a desfășurat ședința de consultare publică a proiectelor de decizii din 10.12.2018

La  05.12. 2018 cu începere de la orele 15:00, s-a desfășurat ședința de consultare publică a proiectelor de decizii înaintate spre aprobare în ședința ordinară a Consiliului comunal Drăsliceni din 10.12.2018. La ședință au fost prezenți: dl Petru BUZU, primarul com. Drăsliceni, conducătorii de instituții, aleși locali, cetățeni. În rezultatul dezbaterilor publice, au parvenit propuneri […]

ANUNȚ  Cu privire la inițierea elaborării deciziei „Cu privire la aprobarea bugetului comunei Drăsliceni pe anul 2019”.

Publicat la: 16.11.2018 Primarul comunei Drăsliceni, Aparatul primăriei Drăsliceni, anunță inițierea elaborării proiectului de decizie privind aprobarea bugetului com. Drăsliceni pe anul 2019. Necesitatea elaborării deciziei are drept scop implicarea administratorilor de buget și a societății civile în elaborarea unui buget transparent, echilibrat și performant. Cetăţenii și  alte părţi interesate au dreptul de a prezenta autorităţilor publice locale […]

ANUNŢ  privind organizarea consultărilor publice  a proiectelor de decizii

Primarul comunei Drăsliceni, Aparatul primăriei com. Drăsliceni  inițiază începând cu data de 16.11.2018 consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a consiliului local din 10.12.2018. Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate până la data de 03.12.2018 la adresa: Primăria com. Drăsliceni, r-l  Criuleni sau pe adresa  electronică […]